Juridische begrippen

De interne regels van Eurhostel SA

SA Eurhostel heeft een nieuw internationaal en vriendelijk accommodatie concept ontwikkeld. Het wil een ontmoetingsplaats zijn en een plaats waar fatsoen wordt waargenomen. Om de geest van het bedrijf te respecteren, wordt de klant gevraagd om de volgende basisregels in acht te nemen:

RECEPTIE

Het etablissement verwelkomt gasten het hele jaar door.

De in- en uitchecktijden zijn:

• inchecken: vanaf 15.00 uur tot 23:00 uur

• uitchecken: van 06:00 tot 11:00 uur.

Na deze uren wordt een toeslag in rekening gebracht:

o vertrek tussen 11:00 en 15:00 uur: de halve prijs van één nacht wordt in rekening gebracht

o vertrek na 15.00 uur: de prijs van één nacht wordt in rekening gebracht.

Neem contact op met de reserveringsafdeling als u buiten deze uren wilt in- of uitchecken (u kunt 24 uur per dag inchecken via een interactieve terminal).

Het ontbijt is optioneel en wordt in rekening gebracht bovenop de nachten. Het wordt geserveerd van 07:00 tot 10:00 uur van maandag tot en met zondag in de daartoe voorziene ruimte.

NIET-ROKERS VESTIGING

De accommodatie is rookvrij . Het is daarom ten strengste verboden om op het terrein te roken (binnenplaats en terrassen inbegrepen). Zonder afbreuk te doen aan het principe van volledige vergoeding van de veroorzaakte schade, is er een minimale boete van € 150 verschuldigd aan SA Eurhostel in geval van overtreding van deze regel.

GEEN DIEREN OP ONZE EIGENDOM

Huisdieren zijn niet toegestaan in deze accommodatie. Zonder afbreuk te doen aan de volledige vergoeding van de veroorzaakte schade, is een minimum boete van € 150, inclusief een grondige schoonmaak van het gehele pand bezet door dieren, verschuldigd in geval van overtreding van deze regel.

AANVAARDBARE NORMEN VOOR GEDRAG

Eurhostel SA heeft het recht om personen te weigeren of te verwijderen:

- die onfatsoenlijk of slordig gekleed zijn,

- wiens gedrag luidruchtig of ongepast is,

- wiens gedrag in strijd is met de goede zeden of de openbare orde.

SCHADE

De klant wordt gevraagd het pand en de inrichting van het etablissement te respecteren. Deze antiek of verzamelobjecten zijn speciaal geselecteerd en gearrangeerd om het hotel zijn unieke karakter te geven. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de klant hier de grootste zorg voor draagt. In geval van schade gaat de klant ermee akkoord om de volledige aansprakelijkheid op zich te nemen en zal hij, waar mogelijk, worden gedwongen om de schade te vervangen door identieke goederen, onverminderd de volledige vergoeding van de veroorzaakte schade.

De klant draagt de kosten voor schade veroorzaakt door hemzelf, zijn afhankelijke personen, zijn gasten of enige persoon die door hem in het gebouw is gebracht, in geval van schade aan de faciliteiten of de gebouwen.

TOEGANKELIJKHEID

De accommodatie is rolstoeltoegankelijk. Het pand is speciaal aangepast om aan hun behoeften te voldoen.

PERSOONLIJKE EIGENDOM

SA Eurhostel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bagage of voorwerpen achtergelaten door gasten of andere personen op het terrein (diefstal, verlies, schade, etc.)

GEDRAG

SA Eurhostel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van haar gasten.

De klant gaat ermee akkoord dat de rust van het onroerend goed op geen enkel moment door hemzelf, door personen onder zijn verantwoordelijkheid of door zijn gasten wordt vestoord.

In het bijzonder wordt de klant gevraagd om geen deuren dicht te slaan, om geen geluid te maken tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens en om de rust van de buren op het terrein (binnen het gebouw, op de binnenplaats, op de terrassen) te respecteren.

De accommodatie is ontworpen voor een specifiek aantal personen. Het is daarom onmogelijk om extra gasten onder te brengen. De klant wordt verzocht ervoor te zorgen dat zijn slaapkamerdeur goed vergrendeld is voordat deze de kamer verlaat of naar bed gaat. Het is verboden om gasapparatuur of gevaarlijke of ongeoorloofde stoffen in de kamers te gebruiken, op te slaan of te installeren.

De klant gaat ermee akkoord het materiaal dat hem ter beschikking wordt gesteld in de openbare en privé-ruimtes te respecteren. In het bijzonder wordt de klant verzocht om goed te zorgen voor specifieke ruimtes zoals de keuken en badkamers.

Minderjarigen die de klant begeleiden zijn volledig verantwoordelijk zowel binnen als buiten de inrichting. Ze zullen daarom aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die door hen wordt veroorzaakt en voor hun gedrag.

Huishoudelijk en ander afval moet worden afgevoerd volgens de geldende gemeentelijke voorschriften waarmee de klant instemt. Hij moet er daarom voor zorgen dat zijn afval - en dat van de personen die hem vergezellen - in de juiste bakken wordt gesorteerd.

De klant wordt verwacht met de nodige voorzorg en onderscheidingsvermogen. Het volgende gedrag is ten strengste verboden:

 

- uitoefening van een beroep op het gehuurde terrein;

- elke wijziging van het gehuurde, hetzij intern, hetzij extern;

- borden, reclameborden of posters ophangen, zowel binnen als buiten;

- drogen van wasgoed aan de ramen, op balkons en langs de gevels;

- gebruik van kooktoestellen op de balkons;

- het ophangen van voorwerpen uit de ramen en balkons;

- het schudden van deurmatten en dekens van de ramen of op balkons;

- afvalwater en afval weggooien op straat of op de stoepen;

- het gooien van afvalwater en afval uit de ramen of balkons;

- het weggooien van voorwerpen op plaatsen die niet geschikt zijn voor dit doel;

- parkeren, zelfs tijdelijk, motorfietsen, fietsen, kinderwagens en andere voertuigen op de overloop, op de trap of in de wandelgangen van de inrichting;

- onderhoud van motorvoertuigen op de stoep, op parkeerplaatsen buiten het terrein;

- kinderen laten spelen op trappen en in gemeenschappelijke ruimtes, tenzij specifiek voor dit doel aangewezen, en hen toestaan ​​om andere kinderen het gebouw binnen te brengen buiten het appartement van hun ouders;

- staan ​​en lawaai maken bij de ingang, gangen, trappen, op de overlopen, in de liften en andere gemeenschappelijke ruimtes;

- koken, eten van maaltijden of wassen of strijken in de kamers;

- het schreeuwen of aannemen van gedrag dat overlast veroorzaakt voor andere gasten.

Deze lijst is in ieder geval niet veelomvattend.

INTERNET

De klant gaat ermee akkoord het internet te gebruiken in een goede en eerlijke manier en vertrouwen.

GEBRUIK MAKEN VAN DE PARKING

De klant kan de onbewaakte buitenparkeerplaats gebruiken indien beschik. De klant is verplicht om met gepaste voorzorg te gebruiken en is aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt aan zowel voertuigen als de infrastructuur. SA Eurhostel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of schade aan de infrastructuur of welk voertuig dan ook.

JURISDICTIE

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) bevoegd.

 

DEZE VERORDENING IS VAN TOEPASSING OP ALLE BOEKINGEN. ALLE VERBLIJVEN BRENGEN DE VOLLEDIGE AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE INTERNE REGELS VAN DE INRICHTING MET ZICH MEE.